islami oteller

İslami Otel

Turizmde istek ve ihtiyaçlara yön veren önemli faktörlerden biri dini inanışlar, kültürel bir etmen olarak insanların değerleri, alışkanlıkları ve tutumlarıdır. Ayrıca yaşam biçimleri de önemli derece etkilidir. Bu doğrultuda İslami otel tesisleri kurulmuş ve bunlar büyük bir gelişim içerisindedir. Bizde firmamız olarak dini duygular, kültürel yaşam biçimi ve alışkanlar ile tutumlara değer vererek aileleri bu tür tesislerle buluşturmaya devam ediyoruz. Bizler vasıtasıyla bu tesislere ulaşım tatillerini geçiren herkes çok mutlu ve huzurlu bir dönüş yapmıştır.

Ülkemizin mevcut kültürü ve dini boyutu itibariyle öncelik verilerek turistik ürünlerden biri olan muhafazakar otellere yönelik stratejiler belirlenip uygulamaya konulmaya çalışılmaktadır. Bu uygulamalar ürünlerini vermiş ve bu kapsamdaki tesislerin gelişimi hızlı bir şekilde devam etmektedir. Sadece deniz kenarlarındaki değil, sadece termallerdeki değil şehir otellerinden bu sisteme dönüşler olmaktadır. Böyle yerlerde gözlerden uzak bir şekilde tatilin tadı çıkarılmaktadır.

Turizm hareketlerine katılan turistlerin satın alma süreci, satın alma davranışını muhafazakar değerler önemli ölçüde etkilemektedir. Bu doğrultuda gelişen güncel turizm türlerinden biri İslami otellerdir. Konaklama, seyahat, rekreasyon, ulaşım turizm faaliyetlerinden doğan ihtiyaçlar İslami kural ve inanışlara uygun şekilde karşılanmaktadır. Çünkü bu tur otellerin müşteri portföyüde bu doğrultuda oluşmaktadır. A sınıf Türksat belgesi sahibi şirketimiz sizlerin buralara yönelik taleplerini hızlı bir şekilde karşılamaktadır. Bizler vasıtasıyla buralara ulaşanlar tesislerimizin güzelliği de eklenince tatilin tadını çıkarmaktadır.


Muhafazakar oteller

Tesettür otellerin sahipleri tesislerini iyileştirmek için bu alanda alt ve üst yapılarını zenginleştirmektedir. Bunun neticesinde ise söz konusu alan helal turizmde çok turist çeken turizm merkezi haline dönüşmüştür.

İslami emir ve yasaklara uyularak yapılan turizm şekli olan islami tatil konsepti ile yeni ve büyük bir turizm Pazarı oluşmuştur. Yatırımcılar dikkatlerini bu alana yöneltmişlerdir. Dini hassasiyetleri olan kitlelerin  tatil ihtiyaçları ülke içinde karşılanır vaziyete gelmiş ve bu kapsamdaki müşterilerin beklentileri de karşılanmıştır.


İslami Tatil

Alternatif tatil muhafazakarlar için İslami değerlere ve kurallara uygun bir turizm anlayışını ifade etmektedir. Bu sürecin gelişmesinde talep yönlü bir artış bulunmaktadır. Talebe karşılık arzın oluşması için de büyük çaba sarfedildiği hissedilmektedir.

İç turizm bağlamında helal oteller dinamiklerini sektöre yansıtır vaziyete gelmiştir. Bu anlamda tercih ve sonrasındaki memnuniyet olayı farklı bir noktaya taşınmıştır. Böylece bu alan Anadolu ailelerin en çok istedikleri tatil formatında olmaya başlamıştır.

Ürün, hizmet içerik ve sunum  konseptleri itibariyle İslami esaslara göre hizmet edebilecek işletmeler sunum konseptlerini İslami esaslara uygun halde vermektedirler.

Kampanyalarımız